Wednesday, 16 October, 2019

Resend password

New activation code

Not a member yet?
Close this, I want to sign in
Close this, I want to sign in

[Kaskosan.org] MAKE: Bokoli and Curly Salad

[Kaskosan.org] MAKE: Curly Salad from Kasko San on Vimeo.

Melinda shows us how a traditional Gypsy bread and a traditional Gypsy meal called Curly Salad is prepared and cooked. We also learn important rules as well as useful phrases.

[Kaskosan.org] KÉSZÍTS: Bokolyit és Göndörsalátát

[Kaskosan.org] KÉSZÍTS: Göndör Salátát from Kasko San on Vimeo.

Melinda bemutatja, hogy miként készül a hagyományos cigány kenyér és a kevesek által ismert göndörsaláta. Fontos szabályokat és nyelvi kifejezéseket is elsajátítunk ebben a filmben.

[Kaskosan.org] ENJOY: Finding a Gypsy wife and Cooking Sarmi

[Kaskosan.org] Romania from Sokalo Juicy on Vimeo.

We show how one can find a Gypsy wife and how negotiations take place. We also see how Sarmi is made.

[Kaskosan.org] KEDV: Cigány feleség keresése és Sarmi készítése

[Kaskosan.org] Románia from Sokalo Juicy on Vimeo.

Bemutatjuk, hogy miként kell cigány feleséget keresni, a tágyalás szabályait. A Sarmi készítését is megismerhetjük.

[Kaskosan.org] ENJOY: Gypsy Folk Dance
[Kaskosan.org] ENJOY: Cigány folk tánc

International Gypsy Folk Festival in Taktaszada, Hungary; 2008
Nemzetközi Roma Folk Fesztivál, Taktaszada, 2008.

[Kaskosan.org] LEARN: Gypsy Dance Steps
[Kaskosan.org] TANULJUNK: Cigány tánc lépések

Learn 3 steps and party with Gypsies
Tanulj meg 3 lépést és bulizz a romákkal

[Kaskosan.org] Gabor Gypsies

Gabor Gypsies are the most traditional Gypsy communities today. We visit them in Timisoara to reveal their culture.

[Kaskosan.org] Gábor cigányok

A Gábor cigányok a leghagyományosabb roma közösségek közé tartoznak. Temesváron meglátogatjuk őket, hogy lehúzzuk a leplet kultúrájukról.

[Kaskosan.org] MEET: Choli

Choli is world famous Gypsy writer, poet and translator of literature. We have never known what Gypsy family he comes from and also we have never heard him speak Romani fluently only read his books. This short video is taking us behind the scene.

[Kaskosan.org] TALÁLKOZZ: Cholival

Choli világhírű roma író, költő és műfordító. Sosem hallhattuk eddig, hogy milyen cigány családból származik, és még nem hallottuk folyamatosan beszélni cigány nyelven. Ez a rövid film a színfalak mögé viszi a nézőt.

[Kaskosan.org] TALÁLKOZZ: Bangó Margittal

Bangó Margit klasszikus folk zenét előadó világhírű művész. Ezen a videón egy új roma imázs megalkotásáról beszél. Keras voja - Kaskosan.org

[Kaskosan.org] MAKE: a traditional Gypsy trough
[Kaskosan.org] KÉSZÍTS egy hagyományos roma teknőt


Gypsy Trough Maker from Kasko San on Vimeo.

Many Gypsies in Central Europe still make a living from traditional crafts such as woodworking. We visit Karcsi, in Mohács, Hungary, to watch him create a traditional Gypsy trough. Keras voja - Kaskosan.org.
Közép-Európában sok roma még ma is olyan hagyományos mesterségekből él meg, mint a teknővájás. Karcsihoz látogatunk el Mohácsra, hogy lássuk, mint készít el egy hagyományos roma teknőt. Keras voja - Kaskosan.org

[Kaskosan.org] ENJOY: the Karaván family
[Kaskosan.org] KEDV: a Karavánfamília


Karavan Familia, Gypsy Celebrities from Kasko San on Vimeo.

The Karaván family play traditional and self-composed Gypsy songs from around the world. Keras voja - Kaskosan.org.
A Karavánfamília hagyományos és saját szerzeményű roma folk zenét játszik a világ minden tájáról. Keras voja - Kaskosan.org

[Kaskosan.org] MAKE: a traditional Gypsy basket
[Kaskosan.org] KÉSZÍTS egy hagyományos roma kosarat

Gypsy basket weaver from Kasko San on Vimeo.

Many Gypsies in Central Europe still make a living from traditional crafts such as basket weaving. We visit József, in Pécs, Hungary, to watch him create a traditional Gypsy basket. Keras voja - Kaskosan.org.
Közép-Európában sok roma még ma is olyan hagyományos mesterségekből él meg, mint a kosárfonás. Józsefhez látogatunk el Pécsre, hogy lássuk, mint készít el egy hagyományos roma kosarat. Keras voja - Kaskosan.org!

[Kaskosan.org] ENJOY: Bendyalo, the cunning Gypsy

[Kaskosan.org] ENJOY: Bendyalo from Sokalo Juicy on Vimeo.

Aunty Banats from Hungary tells us the story of Bendyalo, the cunning Gypsy. Keras voja - Kaskosan.org.

[Kaskosan.org] KEDV: Bengyálo, a leleményes cigány

[Kaskosan.org] KEDV: Bengyálo from Kasko San on Vimeo.

Banác lala Pécsről Bengyálo, a leleményes cigány történetét osztja meg velünk. Keras voja - Kaskosan.org.

[Kaskosan.org] LEARN: Gypsy Heart

Grofo, a world famous celebrity talks about Gypsy heart and also teaches 3 important phrases.

[Kaskosan.org] TANULJUNK: Cigány szív

Grófo, a világhírű sztár a cigány szívről beszél és megtanít 3 fontos kifejezést.

[Kaskosan.org] ENJOY: Cara Luma
[Kaskosan.org] KEDV: Cara Luma

An old traditional Gypsy ballad on traveling Gypsies and the importance of family performed by Grofo and his son, Little Grofo.
Egy régi hagyományos roma ballada az utazó romákról és a család jelentőségéről Grófo és fia, Kis Grófo előadásában.

[Kaskosan.org] LEARN: Basic greeting in Rromani
[Kaskosan.org] TANULJUNK: Hagyományos bemutatkozás

Many Hungarian Gypsies no longer speak Rromani. Here, Gyula teaches a young Gypsy boy from Noszvaj, Hungary, a few basic words of greeting. Keras voja - Kaskosan.org.
Sok magyarországi roma már nem beszéli a rromani nyelvet. Gyula egy fiatal cigány fiúnak, Ricsinek tanít alapvető üdvözlésre alkalmas kifejezést. Keras voja - Kaskosan.org.

[Kaskosan.org] LEARN: How Gypsies settle disputes
[Kaskosan.org] TANULJUNK: Hogy békülnek a romák

Popular musician, Grofo, describes how he helped two brothers who were not speaking to each other reconcile their differences at a Gypsy party. Keras voja - Kaskosan.org. A híres zenész leírja, hogy miként segített két egymással nem beszélő testvérnek konfliktusuk legyőzésében egy roma partin. Keras voja - Kaskosan.org

[Kaskosan.org] MEET: Gypsy Musicians

Most Gypsy musicians in Hungary do not speak Romani anymore. This video examines the identity of the Romany speaking Gypsy musicians residing in Slovakia. What message Slovakian musicians have toward Hungarian?

[Kaskosan.org] TALÁLKOZZ: Cigány Zenészekkel

A magyarországi roma zenész közösség legnagyobb része már nem beszéli a romani nyelvet. Ez a film e romani nyelvet Szlovákiában még beszélő, megőrző cigány zenészek identitását vizsgálja. Mit üzennek a szlovák zenész cigányok a magyar zenész cigányoknak?

[Kaskosan.org] TALÁLKOZZ: Cilinder Színház

Mesefórum – a magyar és a Magyarországon élő népek, nemzetiségek meséinek és tárgyi kultúrájának interaktív bemutatása
Taleforum - interactive presentation of the tales and cultural artifacts of hungarians and other folks living in Hungary